• Solving Multi-Constraint Large-Scale Vehicle Routing Problems 

      Grimsgaard, Stian Tornholm (Master thesis, 2020)
      Ruteproblemet, kjent som "Vehicle routing problem (VRP)" , har vært forsket på i over seksti år på grunn av dets teoretiske kompleksitet og betydning i mange bruksområder. Mange applikasjoner i det virkelige liv har et økt ...