• Selvledelseseffekten i Smart 

      Griffin, Tonje Korina (Master thesis, 2010)
      Tema for masteroppgaven er selvledelseseffekten innenfor en planleggingsmetode i byggebransjen, Smart Produksjon. Data for oppgaven er innhentet fra en casestudie i samarbeid med et entreprenørfirma. Oppgaven er en ...