• Hvordan skape endringsvillige medarbeidere i et fremtidsperspektiv? 

   Røhnebæk, Anders Gjølstad; Gresseth, Tonje Brobak; Åsgard, Eirin (Bachelor thesis, 2019)
   Endrings- og omstillingsprosesser er sentrale forskningsområder i et stadig mer dynamisk samfunn. Konjunkturer, det grønne skiftet og teknologiutvikling gjør at aktører må omstille seg for å være konkurransedyktige. Med ...
  • Lønnsomhet i det grønne skiftet 

   Bergersen, Aleksander; Gresseth, Tonje Brobak (Master thesis, 2022)
   Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring, hvilket også gjør den til en av de mest tærende på klimaet med tanke på energibruk, karbonutslipp og bruk av råmaterialer. Parisavtalen har som mål at den globale temperaturen ...
  • Lønnsomhet i det grønne skiftet 

   Bergersen, Aleksander; ; Gresseth, Tonje Brobak (Master thesis, 2022)
   Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring, hvilket også gjør den til en av de mest tærende på klimaet med tanke på energibruk, karbonutslipp og bruk av råmaterialer. Parisavtalen har som mål at den globale temperaturen ...