• Rekkverk - påvirkninger for drift og vedlikehold av veger 

      Granden, Marte (Master thesis, 2013)
      Bruk av vegrekkverk er viktig for trafikksikkerheten mange steder og bidrar til å redusere antallet utforkjørings- og møteulykker. Rekkverket i seg selv medfører økt drift- og vedlikeholdsbehov på vegnettet, i tillegg ...