• Beboerens liv - avhengig av ansattes "stil"? 

      Granberg, Tonje Madland (Master thesis, 2021)
      Det har i de siste årene vært et økt fokus på selvbestemmelse hos mennesker med utviklingshemming som bor i bofellesskap, da det etter både flere kvantitative og kvalitative undersøkelser viste til mangler på dette området. ...