• Sosialarbeideren i skolen - en investering for framtiden? 

      Granberg, Linda Beate (Bachelor thesis, 2023)
      Denne oppgaven tar sikte på å gi et innblikk i hvordan en sosialarbeider i skolen kan jobbe forebyggende på ungt utenforskap. Ungt utenforskap omhandler unge voksne som står utenfor arbeid eller opplæring, og er en gruppe ...