• Comparative Life Cycle Assessment of Cotton and Other Natural Fibers for Textile Applications 

   La Rosa, Angela Daniela; Grammatikos, Sotirios (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Among natural fibers, such as cotton, silk, wool, flax, hemp, etc., cotton is the one that takes up the highest percentage in the textile market. Nevertheless, there are obstacles associated with its cultivation; it is ...
  • Investigation of flax fibre in cross country ski structure 

   Gavric, Zoran; Leistad, Vegard (Bachelor thesis, 2020)
   Hvordan lage bærekraftige ski? Nedbrytbar biobasert epoxy, PMMA og petroleumsbasert epoxy ble testet med linfiber for å se om dette kunne erstatte dagens glassfiberarmerte petroleumsbasert epoxy i skiproduksjon hos Madshus. ...
  • Materialegenskaper til plastmateriale for bruk i additiv formproduksjon - Undersøkelse av mekaniske og geometriske egenskaper til High Temp V2 resin 

   Wedding, Andreas; Hagen, Alexander Enger Wright (Bachelor thesis, 2020)
   Innledning: Oppgaven er en del av BIA-prosjektet «Rapid Tooling 4.0», hvor målet er å korte ned ledetiden og kostnaden ved additiv tilvirkning av sprøytestøpeformer. Materialet som skal benyttes må ha høy styrke og gode ...
  • Nano-enabled polymers as embedded sensing electrodes in fibre-reinforced polymer composites 

   Dahl, Morten M.; Brøndbo, Vegar S. (Bachelor thesis, 2019)
   Polyuretan ble kombinert med nanoadditivene grafitt og karbon nanorør for å skape en elektrisk ledende elastomer, som videre ble implementert i en epoxy-karbonfiber kompositt for å gjøre bruken av karbonfiber-kompositter ...
  • Permeable nanomontmorillonite and fibre reinforced cementitious binders 

   Papatzani, S.; Grammatikos, Sotirios; Paine, K. (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Clinker reduction in cementitious binders is of paramount importance today, and nanotechnology has extended permissible limits. In the present study, a reference binder consisting of 60% Portland cement, 20% limestone, 20% ...
  • Prediction Models for Thermal Conductivity of Cement-based Composites 

   Hajmohammadian Baghban, Mohammad; Kioumarsi, Mahdi; Grammatikos, Sotirios (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This paper presents results from investigations on the long-term influence of concrete surface and crack orientation on ingress in cracks. Five reinforced concrete structures from Norway exposed to either de-icing salts ...
  • Pumpesump med integrert forankring 

   Josefsen, Henning; Pettersen, Liss-Anne N.; Skinlo, Marius Eilertsen (Bachelor thesis, 2019)
   Avløpspumpestasjoner brukes for å transportere avløps- og spillvann fra husholdninger, industri og annen virksomhet til avløpsrenseanlegg. Her blir avløpsvannet renset før vannet slippes tilbake til naturen. Pumpesumpen, ...
  • Recovery of electronic wastes as fillers for electromagnetic shielding in building components: An LCA study 

   La Rosa, Angela Daniela; Grammatikos, Sotirios; Ursan, George Andrei; Aradoaei, Sebastian; Summerscales, John; Ciobanu, Romeo Cristian; ; Schreiner, Cristina Mihaela (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The present study reports the development of sandwich panels for building walls having electromagnetic interference (EMI) shielding abilities. Conductive polymer composites (CPCs) have started being employed as EMI shielding ...
  • Utvikling av subsea støttekonstruksjon i polyuretan 

   Nielsen, Anders; Dokke, Gina; Jogerud, Antony (Bachelor thesis, 2019)
   EAB Engineering AS er produsent av blindflenser som benyttes til forsegling av sammenkoblingspunkter i undervannsinstallasjoner, eller som andre barriere for å hindre lekkasje av hydrokarboner i omgivelsene. Blindflensen ...