• Ikke-prissatte virkninger i konseptvalgutredninger 

   Grøttum, Leander Neyts; Hjelsvold, Andreas (Master thesis, 2023)
   Siden år 2000 er det krav om at alle statlige byggeprosjekter med en kostnadsramme over én milliard kroner skal gjennom statens prosjektmodell. Dette er et rammeverk som stiller tydelige krav til metodikk og kvalitet gjennom ...
  • Ikke-prissatte virkninger i konseptvalgutredninger 

   Grøttum, Leander Neyts; Hjelsvold, Andreas (Master thesis, 2023)
   Siden år 2000 er det krav om at alle statlige byggeprosjekter med en kostnadsramme over én milliard kroner skal gjennom statens prosjektmodell. Dette er et rammeverk som stiller tydelige krav til metodikk og kvalitet gjennom ...