• Energi og økonomiske betraktninger av passivhus og TEK-07 bolig 

      Nord, Bjørn Ivar; Søderlund, Trond S.; Grøtting, Mats T. (Bachelor thesis, 2010)
      ”Boliger og næringsbygg, utenom industri, står i dag for ca. en tredjedel av norsk innenlands energibruk og har et CO2-utslipp på 1,6 millioner tonn, som tilsvarer ca. 3 prosent av de samlede norske klimagassutslippene ...