• Gravide i metadonbehandling 

      Grønvold, Ann-Kristin; Sveum, Renate (Bachelor thesis, 2009)
      Formålet med oppgaven er avsluttende eksamen i Sykepleie. Vi har et selvvalgt tema som er gravide i metadonbehandling. Hensikten med oppgaven er å belyse teorien rundt metadonbehandlingen og dets hensikt, - samt å belyse ...