• PRL-3 – et protein som ruster kreftceller til å leve med lav pH og O2 

   Huitfeldt, Ivar Espenes; Grøndalen, Andreas (Master thesis, 2023)
   Introduksjon: Myelomatose er en kreftsykdom som i hovedsak manifesterer seg i beinmargen, der differensierte plasmaceller gjennom genetiske aberrasjoner blir omdannet til maligne myelomceller. Cellene er tilpasset et svært ...
  • PRL-3 – et protein som ruster kreftceller til å leve med lav pH og O2 

   Huitfeldt, Ivar Espenes; Grøndalen, Andreas (Master thesis, 2023)
   Introduksjon: Myelomatose er en kreftsykdom som i hovedsak manifesterer seg i beinmargen, der differensierte plasmaceller gjennom genetiske aberrasjoner blir omdannet til maligne myelomceller. Cellene er tilpasset et svært ...