• 100 key questions to guide hydropeaking research 

   Hayes, Daniel; Bruno, Maria Cristina; Alp, Maria; Boavida, Isabel; Batalla, Ramon J.; Bejarano, Maria Dolores; Noack, Markus; Vanzo, Davide; Casas-Mulet, Roser; Vericat, Damia; Carolli, Mauro; Tonolla, Diego; Halleraker, Jo Halvard; Gosselin, Marie-Pierre; Chiogna, Gabriele; Zolezzi, Guido; Venus, Terese E. (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   As the share of renewable energy grows worldwide, flexible energy production from peak-operating hydropower and the phenomenon of hydropeaking have received increasing attention. In this study, we collected open research ...
  • Kartlegging av hydromorfologi i norske elver - erfaringer med ulike metoder i Surna og Gudbrandsdalslågen 

   Zinke, Peggy; Lindholm, Markus; Dervo, Børre; Gosselin, Marie-Pierre; Harby, Atle; Kile, Maia R; Kling, Johan; Sundt, Håkon (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Fem ulike metoder for hydromorfologisk karakterisering og klassifisering av elver ble testet ut for utvalgte vannforekomster i Surna (35 km) og Gudbrandsdalslågen (15 km), for å teste hvorvidt de er egnet for utvikling av ...
  • Potensial for opprusting og utvidelse av vannkraft med miljødesign - PotOUt 

   Vilberg, Ingrid; Lia, Leif; Aronsen, Tonje; Gosselin, Marie-Pierre; Harby, Atle; Belsnes, Michael (HydroCen Rapport;35, Research report, 2023)
   PotOUt har vært et tverrfaglig forskningsprosjekt i HydroCen med målsetning om å se på muligheter for opprusting og utvidelse av norsk vannkraft med miljødesign. Prosjektet ble startet gjennom HydroCen OpenCalls i 2021. ...