• Snarvei som tiltak for gange 

      Gladhaug, Malin Pedersen (Master thesis, 2022)
      Fotgjengere har lenge blitt nedprioritert til fordel for bilen innenfor transportplanlegging. Med økt fokus på klimaendringer har regjeringen nå satt et mål om nullvekst i personbiltransport, noe som har ført til økt fokus ...