• Digitalisering knyttet til sikker drift og cybersikkerhet på fartøy 

      Gjerde, Magnus; Sørum, Andreas; Mulelid Kvam, Andreas (Bachelor thesis, 2022)
      Bakgrunn: I kjølvannet av denne samtidens fokus på digitalisering og cybersikkerhet i samfunnet for øvrig, har proaktive maritime aktører gjennom de siste årene utvidet egne horisonter angående hvordan hensiktsmessig ...