• A Method for Detecting Near-Misses from AIS Data 

      Gjøsæter, Håvard (Master thesis, 2019)
      Konsekvensene av maritime ulykker kan være enorme med hensyn til tap av liv, økonomiske tap og miljøskader. Derfor har forbedring av sikkerheten til sjøs vært et fokus i mange år, og det har vært utført ulike maritime ...