• Kroppslig og sanselig kommunikasjon i barnehagen 

      Gjørv, Kristian (Master thesis, 2015)
      Denne masteroppgaven tar for seg kroppslig og sanselig kommunikasjon i barnehagen gjennom et dramapedagogisk perspektiv. Studiets formål har vært å undersøke hvordan barnehagelærer kan kommunisere med barn ved å fokusere ...