• Boiling Liquid Expanding Vapor Explosions for liquid hydrogen 

      Giannini Leonardo (Master thesis, 2022)
      (Google Translate) Denne oppgaven fokuserer på modellering av flytende hydrogen Boiling Liquid Expanding Vapor Explosions (BLEVEs). Denne terminologien identifiserer en katastrofal utslipp av dette ukonvensjonelle drivstoffet ...