• Air leakage paths in buildings: Typical locations and implications for the air change rate 

   Gullbrekken, Lars; Bunkholt, Nora Schjøth; Geving, Stig; Rüther, Petra (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The harsh Norwegian climate requires buildings designed to high standards. An airtight building envelope is crucial to achieve an energy efficient building and to avoid moisture problems. Results from the SINTEF Building ...
  • Analyse av muggvekstrisiko i trebjelkelagets kantbjelke 

   Haandlykken, Eirik Dobloug (Master thesis, 2021)
   Anslagsvis kan 75 prosent av alle byggskader relateres til fukt og vann. Fukt bidrar blant annet til gode vekstbetingelser for muggsopp, som er den viktigste negative helsefaktoren i innemiljøet. Etasjeskillere i trebjelkelag, ...
  • Bygningsfysiske vurderinger knyttet til garasjekjellere i boligblokker 

   Bakkejord, Kristian Aleksander (Master thesis, 2012)
   SammendragI denne masteroppgaven er bygningsfysiske utfordringer knyttet til garasjekjellere i boligblokker undersøkt, med mål om å redegjøre for forskriftskrav og anbefalinger samt egen forskning. Analyser av fukt- og ...
  • Bygningstekniske løsninger langs ringmur på fjell for skihall 

   Rian, Cathrine Dahl (Master thesis, 2017)
   I denne oppgaven presenteres beregninger som er utført av varmestrøm i grunnen under den planlagte Skihallen i Lørenskog. Det er stor risiko for at det oppstår snøsmelting inne i hallen, som følge av fjellgrunnens høye ...
  • Climate adaptation of pitched wooden roofs 

   Gullbrekken, Lars (Doctoral theses at NTNU;2018:124, Doctoral thesis, 2018)
   In this thesis, wooden roofs are defined as roof structures where the load-bearing structure consists of wood. Such structures are normally built with a ventilated air cavity between the underlayer roof and the roofing. ...
  • Climate robust buildings: towards buildings with a robust energy performance under climate change 

   Moazami, Amin (Doctoral theses at NTNU;2019:233, Doctoral thesis, 2019)
   Building performance simulation (BPS) is a powerful tool allowing building designers to estimate the behavior of buildings and assess the impacts of their design decisions on their performance. BPS requires large number ...
  • Compact wooden roofs with smart vapour barrier – Pilot project experiences 

   Bunkholt, Nora Schjøth; Gullbrekken, Lars; Geving, Stig; Kvande, Tore (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Compact roofs are normally built without organic materials between the vapour barrier and the roof membrane due to moisture safety risks. However, laboratory measurements indicate that organic materials could be used ...
  • Compact wooden roofs with smart vapour barriers – effect of wooden joists on drying of built-in moisture 

   Geving, Stig; Olsen, Tom-André (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The application of a smart vapour barrier in compact wood frame roofs has been investigated. The study was performed using a laboratory setup for small roof elements, exposed to a typical Nordic summer climate and a high ...
  • Durability of traditional clamped joints in the vapour barrier layer: Experimental and numerical analysis 

   Gullbrekken, Lars; Gradeci, Klodian; Norvik, Øyvind Siksjø; Rüther, Petra; Geving, Stig (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Clamped joints of wood frame buildings are a traditional way in Norway to attain airtight joints for the air and vapour barrier. Numerous defects registered in the SINTEF Building Defects Archive related to air leakage ...
  • Editorial to the Proceedings of NSB2017 

   Geving, Stig; Time, Berit (Others, 2017)
  • Effect of forced convection on the hygrothermal performance of a wood frame wall with wood fibre insulation 

   Bunkholt, Nora Schjøth; Rüther, Petra; Gullbrekken, Lars; Geving, Stig (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Wood-based thermal insulation materials have interesting hygroscopic characteristics because of their high moisture capacity. The present paper investigates the moisture conditions in wood-frame walls with wood fibre thermal ...
  • En Eksperimentell og Numerisk Analyse av Heftsonen i Murverk 

   Buan, Jonas Lundli; Joseph, Dilush Dennis (Master thesis, 2014)
   I løpet av de siste tiårene har en holdningsendring i samfunnet sørget for strengere krav til generelt energiforbruk. Fokuset rundt oppgradering av den allerede eksisterende bygningsmasse har økt kraftig. En betydelig andel ...
  • Energioppgradering av eldre murbygninger 

   Næve, Hege (Master thesis, 2015)
   I Norge står energiforbruk i bygningsmassen for om lag 40 % av det netto innenlandske sluttforbruket, og man anslår at om lag 80 % av dagens bygningsmasse vil stå i 2050. Kommunal- og regionaldepartementets arbeidsgruppe ...
  • Etterisolering av skrå tak i småhus ved bruk av smart dampsperre 

   Hummelsund, Henrik Crook (Master thesis, 2021)
   Etter andre verdenskrig ble det bygget mange småhus som i dag er regnet som dårlig varmeisolerte. Disse har behov for en oppgradering for å møte dagens behov for energieffektivitet. Gjennom forskningsprosjektet OPPTRE blir ...
  • Festemidlers innflytelse på lufttetthet av klemte skjøter i vind- og dampsperresjikt 

   Selmer, Johan Bille (Master thesis, 2013)
   I denne oppgaven ble faktorer som påvirker festemidlers bevegelser i klemte vind- og dampsperreskjøter undersøkt. Det ble gjennomført to laboratorieforsøk. Forsøk én undersøkte festemidlenes bevegelser ved gjentatte ...
  • Fukt- og brannsikkerhet i trefasader 

   Vikdal, Aleksander (Master thesis, 2016)
   Trehusbebyggelse står ovenfor en rekke utfordringer i forbindelse med brann- og fuktsikkerhet. Ytterveggkonstruksjonene står her sentralt da det er disse som i aller størst grad må utholde påkjenningene fra vær, vind og ...
  • Fuktanalyse av Lett-Tak-elementer 

   Hong, Ole Gunnar (Master thesis, 2019)
   Lett-Tak-elementer er kompakte takelementer bestående av bærende varmforsinkede stålkassetter med taktro av kryssfiner som hviler på treflenser. Kompakte tak benytter ofte dampsperre og taktekning med høy vanndampmotstand ...
  • Fuktberegninger av kompakte tak med massivtreelementer - En parameterstudie i WUFI Pro 

   Bredesen, Aleksander (Master thesis, 2020)
   Hensikten med oppgaven er å studere fuktforholdene og muggvekstrisikoen til et flatt kompakt tak med massivtreelementer med ulike konstruksjonsoppbygginger, byggfuktnivå og uteklima. Det undersøkes hvilke parametere som ...
  • Fuktforhold i kjellervegger av betong under grunnvannstand 

   Rønnes, Tuva Jakobsen (Master thesis, 2015)
   I denne oppgaven er betongens tetthetsparametere studert, med hensikt å få bedre innsikt i fuktforholdene i kjellervegger under grunnvannstand mot klimatiserte rom. Betongsammensetninger med B35M45- og B45MF40 SV40-kvaliteter, ...
  • Fuktsikkerhet i kompakte tretak med solceller og smart dampsperre 

   Robstad, Tobias (Master thesis, 2021)
   Et kompakt tretak er interessant av flere årsaker. Konstruksjonen tillater uttørking mot inneluften som kan øke konstruksjonens klimarobusthet. I tillegg gir muligheten til å isolere mellom takbjelkene en reduksjon i både ...