• Automated Salamander Recognition Using Deep Neural Networks and Feature Extraction 

   Bakløkken, Jørgen; Schoeler, Felix; Nørholm, Hugo (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med dette prosjektet er å utvikle et automatisert verktøy og metode som kan identifisere salamandere ved å bruke deres individspesifikke bukmønstre. Vi har undersøkt en rekke med forskjellige eksisterende metoder ...
  • Automatic Redeye Correction Algorithm with Multilevel Eye Confirmation 

   George, Sony; Hardeberg, Jon Yngve; George, Tomson G.; Nampoori, V. P. N. (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Redeye is a well-known problem in portrait photography. This effect is caused by the light entering the subject's eye through the pupil and reflection from the retina back to the imaging sensor. Many of the existing redeye ...
  • Automatisk gjenkjenning av settefisk 

   Nørstebø, Simen Andre; Myrum, Espen (Bachelor thesis, 2019)
   Norsk institutt for naturforskning ønsket å se om det var mulig å automatisk gjenkjenne om en undervannsvideo viser en settefisk eller villfisk. I denne rapporten skal vi se nærmere på ulike metoder for å løse dette problemet ...
  • Mobil app for film reading device 

   Heggholmen, Håkon; Hådem, Christian; Stende, Even Måren (Bachelor thesis, 2018)
   Piql AS har utviklet en langtidslagringsteknologi ved å lagre data binært på 35mm fotosensitiv film. For å vise frem produktets robusthet og enkelhet, ønsker Piql å se på muligheter for å lese inn data ved bruk av en ...
  • Quality evaluation in spectral imaging – Quality factors and metrics 

   Shrestha, Raju; Pillay, Ruven; George, Sony; Hardeberg, Jon Yngve (Journal article, 2014)
   Spectral imaging has many advantages over conventional three channel colour imaging, and has numerous applications in many domains. Despite many benefits, applications, and different techniques being proposed, little ...
  • Reflectance-based surface saliency 

   Pitard, Gilles; Le Goïc, Gaëtan; Mansouri, Alamin; Favreliére, Hugues; Pillet, Maurice; George, Sony; Hardeberg, Jon Yngve (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   In this paper, we propose an original methodology allowing the computation of the saliency maps for high dimensional RTI data (Reflectance Transformation Imaging). Unlike most of the classical methods, our approach aims ...
  • RGB-NIR image enhancement by fusing bilateral and weighted least squares filters 

   Sharma, Vivek; Hardeberg, Jon Yngve; George, Sony (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Image enhancement using visible (RGB) and near-infrared (NIR) image data has been shown to enhance useful details of the image. While the enhanced images are commonly evaluated by observers’ perception, in the present work, ...
  • Robust Anomaly Detection Using Reflectance Transformation Imaging for Surface Quality Inspection 

   Pitard, Gilles; Le Goïc, Gaëtan; Mansouri, Alamin; Favreliére, Hugues; Pillet, Maurice; George, Sony; Hardeberg, Jon Yngve (Chapter, 2017)
   We propose a novel methodology for the detection and analysis of visual anomalies on challenging surfaces (metallic). The method is based on a local assessment of the reflectance across the inspected surface, using Reflectance ...