• Bruk av IKT som verktøy for etter- og videreutdanning av lærere 

      Gabrielsen, Morten (Master thesis, 2008)
      Det har vært et behov for en undersøkelse av hvilke ressurser som finnes i etter- og videreutdanning av lærere, og videre en undersøkelse hva det faktisk er behov for av nettbaserte IKT-ressurser i denne konteksten. Denne ...