• Gitterskall i tre - Konseptuell Design av Moderne Konstruksjoner 

      Furunes, Mari Seip (Master thesis, 2015)
      Gitterskall består av ordene gitter og skall. Ordet gitter presiserer at konstruksjonsformen har en bærekonstruksjon bestående av et gitter og dermed ikke kontinuerlige flater. Ordet skall betyr at det er en trykkonstruksjon ...