• GHG emission requirements and benchmark values in Norwegian building codes 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Selvig, Eivind; Fuglseth, Mie Sparby; Resch, Eirik; Lausselet, Carine; Andresen, Inger; Brattebø, Helge; Hahn, Ulla (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   As a response to the Paris agreement, Norway is committed to reducing greenhouse gas (GHG) emissions by 50 percent by 2030. Highly energy-efficient buildings have a greater proportion of embodied GHG emissions from material ...
  • Livsløpsvurdering av utbygging og utvidelse av 2-felts motorveg til 4-felts moderne motorvei 

   Fuglseth, Mie Sparby (Master thesis, 2013)
   Utbygging, drift og vedlikehold og avhending av veginfrastruktur blir ofte vurdert som mindre viktig for miljøbelastning fra veger, sammenliknet med belastningen som forårsakes av trafikk. I forslaget til ny Nasjonal ...