• TBM kutterslitasje database 

      Frostad, Helge-Ivar (Master thesis, 2013)
      I denne masteroppgaven er målsetningen å utvikle et databaseverktøy/ databaseprogram på grunnlag av INSTANTANEOUS CONSUMPTION (Beregningsmodell for kutterforbruk).