• Holdninger til kvinners stemmerett i perioden 1913 til 1919. 

   Frengen, Ailin (Bachelor thesis, 2023)
   Demokratiske holdninger til likestilling var ansett som nytenkning i samfunnet på 1800- og 1900-tallet. Kjønnsrollene satte et sterkt preg og skille på samfunnsordningene, men gjennom omveltningen til et mer liberalt og ...
  • Social-Demokraten og ens forestillinger av kvinner 

   Frengen, Ailin (Bachelor thesis, 2022)
   I 1913 ble det etablert stemmerett for kvinner i Norge. Gjennom innføringen av stemmerett for kvinner i landet ble antall personer som kunne stemme ved valg doblet. Det var da nødvendig for de politiske partiene og gjøre ...