• Ombruk av bærende konstruksjonsmaterialer 

   Frøysa, Stian; Hansen, Erik (Bachelor thesis, 2023)
   Sammendrag I denne rapporten fokuseres det på betydningen av sirkulærøkonomi i byggebransjen og hvordan det kan bidra til å redusere klimagassutslippene. Denne bransjen er en av de største kildene til klimagassutslipp, ...
  • Ombruk av bærende konstruksjonsmaterialer 

   Hansen, Erik; Frøysa, Stian (Bachelor thesis, 2023)
   Sammendrag I denne rapporten fokuseres det på betydningen av sirkulærøkonomi i byggebransjen og hvordan det kan bidra til å redusere klimagassutslippene. Denne bransjen er en av de største kildene til klimagassutslipp, ...