• Bærekraftig utnyttelse av slam fra landbasert lakseoppdrett 

   Myren-Smørholm, Mathias; Langvandsbråten, Anders (Bachelor thesis, 2022)
   Fiskeoppdrett på land har mange fordeler for både miljøet og fisken. Når oppdrett foregår på land gir det mulighet til å rense avløpsvannet og ta ut næringstoffer. Disse næringstoffene blir omtalt som fiskeslam. Målet med ...
  • Experimental investigation of chilling tank for Atlantic salmon 

   Widell, Kristina Norne; Nordtvedt, Tom Ståle; Tolstorebrov, Ignat; Fossen, Inge (Chapter, 2018)
   Farmed salmon is a large export product from Norway. After the salmon is stunned and killed, it istransported to large tanks for bleeding, chilling and buffering before gutting and further processing. The temperature of ...
  • Optimizing design and operation of chilling tank for Atlantic salmon 

   Widell, Kristina Norne; Nordtvedt, Tom Ståle; Tolstorebrov, Ignat; Fossen, Inge (Chapter, 2019)
   Farmed salmon is a large export product from Norway. After the salmon is stunned and killed, it is often transported to large tanks for bleeding, chilling and buffering before gutting and further processing. The temperature ...