• 1. Klasselæreres arbeid med et inkluderende læringsmiljø 

      Fornes, Trine (Master thesis, 2020)
      Jeg har i denne oppgaven benyttet meg av kvalitativ forskningsmetode for å besvare problemstillingen hvordan førsteklasselærere arbeider for å skape et inkluderende læringsmiljø, med vekt på elever som viser utagerende ...