• Electron-magnon coupling with anisotropic ferromagnets 

      Flem, Ulrik Røssevold (Master thesis, 2022)
      Heterostrukturer, der to eller flere materialer er koblet sammen, har mottatt interesse på grunn av superledningsevnene deres. Spesielt har det blitt vist at antiferromagnetiske isolatorer (AFMIer) koblet til normale metall ...