• Undervisning for utvikling av økonomisk kompetanse i matematikkfaget 

   Flatset, Tomine; Riiber, Thea Rottem (Master thesis, 2023)
   Denne studien har undersøkt et undervisningsopplegg i matematikk knyttet til personlig økonomi på ungdomstrinnet. Formålet med studien har vært å få mer kunnskap om hvordan matematikkundervisningen om personlig økonomi ...
  • Undervisning for utvikling av økonomisk kompetanse i matematikkfaget. 

   Flatset, Tomine; Riiber, Thea Rottem (Master thesis, 2023)
   Denne studien har undersøkt et undervisningsopplegg i matematikk knyttet til personlig økonomi på ungdomstrinnet. Formålet med studien har vært å få mer kunnskap om hvordan matematikkundervisningen om personlig økonomi ...