• Drone i geomatikken: nøyaktighet og masseberegning 

      Flaglien, Morten; Brugrand, Ole Kristian; Stadeløkken, Simon (Bachelor thesis, 2013)
      NORSK: Bacheloroppgaven går ut på å se om bruk av drone (Gatewing X100) vil gi lik volumangivelse ved repetitiv flygning over et gitt område i et gitt tidsrom. Vi vil også se på om nøyaktigheten er god nok i de ulike ...