• Afasi i rehabilitering En samtaleanalytisk tilnærming 

      Flaamo, Wenche (Master thesis, 2021)
      Bakgrunn: Afasi er en språkvanske som oppstår etter skade eller sykdom i hjernens språksenter. Personer med afasi har de samme kognitive ressurser som tidligere, det er kun språket som rammes. Hjerneslag er en vanlig årsak, ...