• Vedlikehold i nordområdene 

      Fjogstad, Martine (Master thesis, 2010)
      Vedlikehold er, og vil være ved åpning for petroleumsvirksomhet i arktiske områder, et viktig virkemiddel for å sikre kostnadseffektiv og sikker petroleumsvirksomhet i nordområdene. Men nordområdenes utfordringer vil ikke ...