• En studie av teamorganisering ved skoler 

      Five, Ketil Heim (Master thesis, 2023)
      Sammendrag Masteroppgaven tar for seg hvilken læring som utvikles når lærere samhandler i et team. Undersøkelsen som oppgaven bygger på har til hensikt å finne ut hvilken kunnskap som utvikles i teamsamarbeidet og hvilken ...