• Land Value Capture's potential in Norway 

      Finsnes, Alexander Bergsland (Master thesis, 2019)
      Alle masteroppgaver skrevet på et ikke-skandinavisk språk ved NTNU, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, skal ha et sammendrag på norsk. Utgangspunktet for denne masteroppgaven er å vurdere potensialet for å ...