• Lærarens blikk på legitimering av musikkfaget 

      Finset, Liv Marit (Master thesis, 2023)
      I denne oppgåva kikar eg nærare på musikklærarar sine opplevingar av, og erfaringar med musikkfaget i ungdomsskulen. Fokuset i oppgåva er på framstilling samt analyse av legitimeringsdebatten, kopla til datamaterialet frå ...