• Digitaliseringens rolle i kjøpsprosessen hos unge voksne 

      Finborud, Mari Stabell (Bachelor thesis, 2019)
      Utgangspunktet for oppgaven er den økende bruken av digitalisering i handelssammenheng. Unge forbrukere utgjør en stor andel av de som utnytter denne utviklingen og det er derfor viktig å se hvilken rolle det spiller inn ...