• Unmasking the cheating student 

      Fazlagic, Aziz (Master thesis, 2023)
      Til tross for utviklingen av mange plagiatdeteksjonsverktøy i løpet av de siste tiårene, er disse tradisjonelle verktøyene fortsatt utilstrekkelige når det gjelder å oppdage kontraktsjuks, hvor studenter kjøper originale ...