• Beregninger av fuktforholdene i yttervegger mot terreng 

      Faukald, Tobias Flø (Master thesis, 2021)
      Hovedårsaken til skader i norske bygninger skyldes fukt og følgeskader av fukt. For yttervegger under terreng vil beregning av fuktsikring være krevende, ettersom det ikke finnes en standardisert metode for å ta hensyn til ...