• Pilefunn fra Oppdalsfjella 

      Farbregd, Oddmunn (Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Museet, Miscellanea / senere endret navn til Gunneria; 5, Research report, 1972)