• Utvikling av spoleapparat for bytte av wire på offshore dekkskraner 

      Fanghol, Magnus (Master thesis, 2012)
      Utviklingen av spoleapparatet startet i prosjektoppgaven «Utvikling av spoleapparat for wirebytte på offshore dekkskraner», høst 2011, på grunnlag av et ønske fra selskapet AXESS AS. Bedriften har opplevd en økende forespørsel ...