• Hvitvasking i banksektoren 

      Bjerkan, Mats Oliver; Falstad, Thomas Størset (Master thesis, 2020)
      Tema for denne studien er hvitvasking i banksektoren. Bakgrunn for valg av tema er et stadig økende fokus på anti-hvitvaskingsarbeid. De siste årene har vi sett flere medieoppslag om store nordiske banker som er blitt brukt ...