• Analysing Associations with Hospital Length of Stay 

      Fagerli, Thea Lovise Leikvoll (Master thesis, 2023)
      Denne masteroppgaven analyserer sammenhengen mellom sykehusopphold (LOS) og to forskjellige utfall: dødelighetsrisiko og besøk hos fastlegen. For å oppnå dette ble Cox regresjon brukt til å vurdere sammenhengen mellom LOS ...