• Naturvitenskapens egenart som en del av fysikkundervisningen 

      Fagerheim, Svein Ove Haugum (Master thesis, 2023)
      Vitenskap har i århundrer vært med å prege samfunnet som vi lever i. Hva det er som kjennetegner vitenskap blir ofte kalt for naturvitenskapens egenart. I et samfunn i stadig raskere utvikling, hvor tilgangen på informasjon ...