• Døren - det svakeste leddet 

   Fagerheim, Sigrid; Wøllo, Ingrid (Master thesis, 2022)
   For å sikre tilstrekkelig brannsikkerhet i byggverk er det satt krav til implementering av branntekniske tiltak. At tiltakene utarbeides i henhold til krav og opprettholder sin tiltenkte funksjon i bruksfasen, kan imidlertid ...
  • Døren - det svakeste leddet 

   Fagerheim, Sigrid; Wøllo, Ingrid (Master thesis, 2022)
   For å sikre tilstrekkelig brannsikkerhet i byggverk er det satt krav til implementering av branntekniske tiltak. At tiltakene utarbeides i henhold til krav og opprettholder sin tiltenkte funksjon i bruksfasen, kan imidlertid ...