• Design av et automatisk dokkingsystem for en liten autonom passasjerferge 

   Digerud, Lars; Fagerhaug, Andreas Nordstrøm (Bachelor thesis, 2019)
   Målet med denne oppgaven har vært å designe et dokkingsystem for fergen milliAmpere i Autoferry-prosjekt til NTNU, som handler om å utvikle en mindre urban autonom passasjerferge. Konseptet med å ha en liten autonome ferge ...
  • Incentivmekanismer og prestasjonsindikatorer for prosjekterende 

   Fagerhaug, Andreas Nordstrøm (Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgaven undersøker hvilke incentivmekanismer og prestasjonsindikatorer som brukes i dagens prosjekteringskontrakter i den norske bygg- og anleggsbransjen, hvilke andre løsninger som er relevante og hvordan ...