• Programvareutvikling fra ide til ferdig produkt 

      Even Smith-Nilsen, Kristian M. B. Storehaug, Stian; Fosseide Sellie & Stine Hofstad Thronæs (Bachelor thesis, 2023)
      I denne bacheloroppgaven er det blitt utviklet en webapplikasjon for Gjærevollsenteret som er ment å spre kunnskap om naturmangfold. Applikasjonen fungerer ved at brukeren kan ta ulike quizer på spesifikke steder på en ...