• Barn og ungdom som pårørende 

      Ulvestad, Anette Mekvik; Eriksen, Nathalie Ulvestad (Bachelor thesis, 2015)
      Hensikt: Få en bedre forståelse av barn og ungdommers behov når de har en kreftsyk forelder. Ved å fremheve deres perspektiv er tanken at oppgaven skal kunne bidra til at barn og ungdom får ivaretatt sine behov av foreldre ...