• Opprusting og utvidelse av Nygård kraftverk 

      Eriksen, Kasper (Master thesis, 2020)
      Norske vannkraftanlegg har en gjennomsnittsalder på omtrent 50 år. Den høye gjennomsnittsalder medfører at flere kraftverk nærmer seg teknisk levealder. En forutsetning for å opprettholde dagens kraftproduksjon er at ...