• Kontroverser i klasserommet 

      Engesmo, Åshild (Master thesis, 2018)
      I denne samfunnsfagsdidaktiske studien har temaet vært kontroverser i samfunnsfagundervisningen. Målet har vært å undersøke hvordan lærere på ungdomsskolen forholder seg til bruken av kontroversielle spørsmål eller saker. ...