• Den ekstra mila 

      Emblemsvåg, Marte Jystad (Master thesis, 2020)
      Denne avhandlingen er basert på en etnografisk studie av frivillig miljøvernarbeid på Gibraltar. I antropocen – menneskets tidsalder - , opplever mange at ‘noe skjer’, for eksempel tap av arter i stor skala. Gibraltarklippen, ...